Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 14.11.2019
Nepřítomné třídy012345678910
3.TExkExkExkExkExkExkExkExkExk
1.MSTestTestTest
1.SMTestTestTest
3.VEPxpPxpPxpPxpPxpPxpPxpPxpPxp
Nepřítomní učitelé012345678910
Vitisková Ivana(Prac)---------
Rýdlová Vlasta(Prac)---
Poupětová Soňa(Nem)--........--
Roubíček Jan(PedD)..
Adamus Jaroslav(PedD)....
Dlouhý Stanislav(Prac)..SkE......
Dudáková Klára(Prac)----VrJ....--
Flekalová Jana(PedD)-
Král Josef(Prac)-SdI....JrMJrM..
Kváš Vojtěch(Prac)PsPPsPPsP
Protivínská Adéla(Prac)--
Viktorová Michaela(Prac)SmMFrJSmM..-----
Místnosti mimo provoz012345678910
T01AkcAkcAkcAkcAkcAkc
T02AkcAkcAkcAkcAkcAkc
K09AkcAkcAkc
Změny v rozvrzích učitelů:
Roubíček Jan7. hodpřesun <<Wpw4.I(K11)z 9. hod
9. hodpřesun >>Wpw4.Ina 7. hod
před 4. hod dohled Pedagogický dozor 2. p. + DM
2. hod Obecný pedagogický dozor
Adamus Jaroslav1. hodzměna Avt1.V(K11)
2. hodzměna Avt1.V(K11)
8. hodpřesun <<Tcv3.I(K09)z 13.11. 4. hod
8. hodpřesun >>Pcs2.I+na 13.11. 3. hod
9. hodpřesun <<Tcv3.I(K09)z 13.11. 3. hod
9. hodpřesun >>Pcs2.I+na 13.11. 4. hod
před 2. hod dohled Pedagogický dozor 2. p. + DM
3. hod Obecný pedagogický dozor
Bartáková Yvetta5. hodJídelna
Dlouhý Stanislav6. hodpřesun >>Sps4.ST+na 18.11. 8. hod
7. hodpřesun >>Stt2.MSna 15.11. 7. hod
Dokoupil Jiří1. hodvýměna >>Mtm1.SM+na 15.11. 6. hod
3. hododpadáTch1.SM+
4. hodvýměna >>Tch1.SMna 5. hod
5. hodvýměna <<Tch1.SM(K03)z 4. hod
6. hodpřesun >>Tkr2.MSna 13.11. 5. hod
7. hodpřesun <<Tkr1.MS(K01)z 15.11. 6. hod
Flekalová Jana1. hod Obecný pedagogický dozor
Foller Jiří2. hodspojeno (VkM Prac)Ajk1.P (A2)(G04)
Hausdorová Iveta2. hodvýměna >>Zsv4.B+na 19.11. 5. hod
4. hododpadáOvv3.T
7. hodzměna Rj27.S (Rj2)(G03)
Jakl Josef1. hodzměna Tlv3.I+
2. hodzměna Tlv3.I+
3. hodzměna Tlv2.S (Chl)
4. hodzměna Tlv2.S (Chl)
5. hododpadáTlv3.T (Chl)
6. hododpadáTlv3.T (Chl)
před 1. hod dohled Pedagogický dozor 1. p Kož.
Jiráková Marie3. hododpadáChm3.T
4. hodspojeno (KrJ Prac)Nj24.K (Nj2)(G15)
5. hodspojeno (KrJ Prac)Nj21.P (Nj2)(G04)
před 3., 4. hod dohled Přízemí gymnázia
Kopřivová Renata2. hododpadáZmp3.T
3. hodzměna Tlv2.S (Dív)
4. hodzměna Tlv2.S (Dív)
před 2., 6. hod dohled I. patro gymnázia
Pajerová Václava4. hodvýměna <<Ajk1.SM+(K03)z 5. hod
5. hodpřesun <<Cjl2.OK+(K07)z 7. hod
5. hodvýměna >>Ajk1.SM+na 4. hod
7. hodpřesun >>Cjl2.OK+na 5. hod
Pešek Petr4. hodsupl. (KvV Prac)Odv3.MS (Odv1)(Px1)dozor
5. hodsupl. (KvV Prac)Odv3.MS (Odv1)(Px1)dozor
6. hodsupl. (KvV Prac)Odv3.MS (Odv1)(Px1)dozor
Protivínská Adéla3. hodpřesun >>Cjl1.MS+na 4. hod
4. hodpřesun <<Cjl1.MS+(K05)z 3. hod
před 3. hod dohled Pedagogický dozor 2. p. + DM
Sedláčková Irena2. hodspojeno (KrJ Prac)Nj25.K (Nj2)(G10)
Skalická Eva1. hodvýměna <<Ekn2.OK+(K03)z 15.11. 6. hod
2. hodsupl. (DlS Prac)Ekn3.NS+(K02)za odpadlou
7. hodpřesun >>Ekn1.I+na 15.11. 6. hod
Smejkal Milan1. hodspojeno (VkM Prac)Ajk4.K (A1)(G15)
1. hodzměna Ajk4.K (A2)(G15)
3. hodspojeno (VkM Prac)Ajk7.S (A1)(G07)
3. hodzměna Ajk7.S (A2)(G07)
před 3. hod dohled I. patro gymnázia
před 5. hod dohled Přízemí gymnázia
Svobodová Barbora5. hododpadáTlv3.T (Dív)
6. hodpřesun <<Big6.S(G16)z 6.11. 1. hod
6. hododpadáTlv3.T (Dív)
Trpišovský František2. hodvýměna <<Fzk4.B+(G16)z 19.11. 5. hod
Volencová Hana3. hodnavíc Uct1.I(K08)
4. hodpřesun <<Rsp1.V(K09)z 13.11. 4. hod
4. hododpadáUct2.I+zrušeno
před 6. hod dohled Pedagogický dozor 3. p + schod
Vrbková Jaroslava1. hododpadáMtm3.T
5. hodsupl. (DdK Prac)Mtm4.K(G15)za odpadlou
před 6., 7. hod dohled Zadni trakt gymnázia
Zelená Jarmila1. hododpadáMtm1.MS+
3. hodpřesun <<Mtm2.MS+(K05)z 5. hod
3. hodpřesun >>Mtm1.Vna 19.11. 8. hod
5. hodpřesun >>Mtm2.MS+na 3. hod
před 4. hod dohled Pedagogický dozor 3. p + schod
před 2. hod dohled Pedagogický dozor 1. p Kož.
Změny v rozvrzích tříd:
1.P2. hodAjkA2(G04)spojíFoller Jiří(VkM)
5. hodNj2Nj2(G04)spojíJiráková Marie(KrJ)
2.S3. hodTlvDívzměnaKopřivová Renata
3. hodTlvChlzměnaJakl Josef
4. hodTlvDívzměnaKopřivová Renata
4. hodTlvChlzměnaJakl Josef
3.T1.-9. hod Exkurze, divadla
4.K1. hodAjkA1(G15)spojíSmejkal Milan(VkM)
1. hodAjkA2(G15)změnaSmejkal Milan
4. hodNj2Nj2(G15)spojíJiráková Marie(KrJ)
5. hodMtm(G15)suplujeVrbková Jaroslava(DdK)
5.K2. hodNj2Nj2(G10)spojíSedláčková Irena(KrJ)
6.S6. hodBig(G16)přesun <<Svobodová Barboraz 6.11. 1. hod
6. hodFj2Fj2odpadá(DdK)
6. hodNj2Nj2odpadá(KrJ)
7.S3. hodAjkA1(G07)spojíSmejkal Milan(VkM)
3. hodAjkA2(G07)změnaSmejkal Milan
4. hodAnkAk1odpadá(VkM)
7. hodRj2Rj2(G03)změnaHausdorová Iveta
7. hodFj2Fj2odpadá(DdK)
3.B4. hodAnkAk1odpadá(VkM)
7. hodFj2Fj2odpadá(DdK)
8.O2. hodFzk(G16)výměna <<Trpišovský Františekz 19.11. 5. hod
2. hodZsvvýměna >>na 19.11. 5. hod
4.B2. hodFzk(G16)výměna <<Trpišovský Františekz 19.11. 5. hod
2. hodZsvvýměna >>na 19.11. 5. hod
1.I3. hodUct(K08)navícVolencová Hana
3. hodCjlpřesun >>na 4. hod
4. hodCjl(K05)přesun <<Protivínská Adélaz 3. hod
4. hodUctodpadá(VlH)
6. hodAjkodpadá(PpS)
7. hodEknpřesun >>na 15.11. 6. hod
1.MS3. hodCjlpřesun >>na 4. hod
4. hodCjl(K05)přesun <<Protivínská Adélaz 3. hod
4. hodMchodpadá(DlS)
6. hodAjkodpadá(PpS)
7. hodTkr(K01)přesun <<Dokoupil Jiříz 15.11. 6. hod
1.-3. hod Testování
1.SM1. hodMtmvýměna >>na 15.11. 6. hod
4. hodAjk(K03)výměna <<Pajerová Václavaz 5. hod
4. hodTchvýměna >>na 5. hod
5. hodTch(K03)výměna <<Dokoupil Jiříz 4. hod
5. hodAjkvýměna >>na 4. hod
1.-3. hod Testování
2.I3. hodMtm(K05)přesun <<Zelená Jarmilaz 5. hod
3. hodAjkodpadá(PpS)
4. hodUctodpadá(VlH)
5. hodMtmpřesun >>na 3. hod
7. hodEknpřesun >>na 15.11. 6. hod
8. hodPcspřesun >>na 13.11. 3. hod
9. hodPcspřesun >>na 13.11. 4. hod
2.MS3. hodMtm(K05)přesun <<Zelená Jarmilaz 5. hod
3. hodAjkodpadá(PpS)
4. hodMchodpadá(DlS)
5. hodMtmpřesun >>na 3. hod
6. hodTkrpřesun >>na 13.11. 5. hod
7. hodSttpřesun >>na 15.11. 7. hod
2.SM1. hodEkn(K03)výměna <<Skalická Evaz 15.11. 6. hod
1. hodMtmvýměna >>na 15.11. 6. hod
4. hodAjk(K03)výměna <<Pajerová Václavaz 5. hod
5. hodCjl(K07)přesun <<Pajerová Václavaz 7. hod
5. hodAjkvýměna >>na 4. hod
7. hodCjlpřesun >>na 5. hod
2.NS1. hodEkn(K03)výměna <<Skalická Evaz 15.11. 6. hod
1. hodMtmvýměna >>na 15.11. 6. hod
4. hodAjk(K03)výměna <<Pajerová Václavaz 5. hod
5. hodCjl(K07)přesun <<Pajerová Václavaz 7. hod
5. hodAjkvýměna >>na 4. hod
7. hodCjlpřesun >>na 5. hod
2.OK1. hodEkn(K03)výměna <<Skalická Evaz 15.11. 6. hod
1. hodMtmvýměna >>na 15.11. 6. hod
4. hodAjk(K03)výměna <<Pajerová Václavaz 5. hod
5. hodCjl(K07)přesun <<Pajerová Václavaz 7. hod
5. hodAjkvýměna >>na 4. hod
7. hodCjlpřesun >>na 5. hod
3.I1. hodTlvzměnaJakl Josef
2. hodTlvzměnaJakl Josef
8. hodTcv(K09)přesun <<Adamus Jaroslavz 13.11. 4. hod
8. hodPcspřesun >>na 13.11. 3. hod
9. hodTcv(K09)přesun <<Adamus Jaroslavz 13.11. 3. hod
9. hodPcspřesun >>na 13.11. 4. hod
3.ST1. hodTlvzměnaJakl Josef
2. hodTlvzměnaJakl Josef
3. hodMchodpadá(DlS)
5. hodSpsodpadá(DlS)
6. hodSpspřesun >>na 18.11. 8. hod
3.MS4. hodOdvOdv1(Px1)suplujePešek Petr(KvV)
5. hodOdvOdv1(Px1)suplujePešek Petr(KvV)
6. hodOdvOdv1(Px1)suplujePešek Petr(KvV)
3.SM1. hodStrodpadá(DlS)
2. hodEkn(K02)suplujeSkalická Eva(DlS)
3.NS1. hodStrodpadá(DlS)
2. hodEkn(K02)suplujeSkalická Eva(DlS)
4.I4. hodEknodpadá(PpS)
7. hodWpw(K11)přesun <<Roubíček Janz 9. hod
9. hodWpwpřesun >>na 7. hod
4.ST3. hodMchodpadá(DlS)
5. hodSpsodpadá(DlS)
6. hodSpspřesun >>na 18.11. 8. hod
1.V1. hodAvt(K11)změnaAdamus Jaroslav
2. hodAvt(K11)změnaAdamus Jaroslav
3. hodMtmpřesun >>na 19.11. 8. hod
4. hodRsp(K09)přesun <<Volencová Hanaz 13.11. 4. hod
5. hodMaeodpadá(PpS)
3.VE1.-9. hod Praxe půlroční